Welkom

Bij het portfolio van Chris Borsboom

Wie ben ik

Hallo ik ben Chris Borsboom. Dankzij een oneindig enthousiasme en passie voor de innovatie binnen de IT sector heb ik deze pagina ontworpen! Ik ben enthousiast, scherp, innovatief en een echte verbinder. Hopelijk komen we snel in contact met elkaar!

Wat doe ik

Ik ben gespecialiseerd in change management. Nadat ik mijn opleiding Business IT & Management heb gehaald en ervaring op heb kunnen opdoen in het werkveld ben ik enorm enthouiast geworden over veranderingen en innovaties op IT gebied.

Contact

U bent van harte welkom!

Portfolio

Change Management bij Best Fresh Group

Een verandertraject binnen de Best Fresh Group gefaciliteerd onder de architectuur methode “ArchiMate” waarin processen van alle disciplines binnen een ERP-Systeem gemodelleerd werden. Dit deden wij in het kader van een het vernieuwingstraject van de verouderde applicatie (Microsoft Navision 2009) met als doel een betere aansluiting te creëren tussen de business en het IT Systeem.

Dit hebben wij gedaan door eerst een onderzoek uit te laten voeren door een extern bureau en een advies te ontvangen m.b.t. een nieuw ERP systeem. Vervolgens zijn wij met de organisatie Best Fresh Group een verander traject in gegaan en hebben wij verschillende ERP concepten met elkaar vergeleken en gekozen voor een ESB concept waarin de ERP disciplines uit elkaar getrokken worden en hierdoor de business van flexibiliteit kan voorzien. Dit concept is gemodelleerd en er zijn verdiepingen gemaakt van de processen met behulp van architectuurmodellen.

Klik hier om een voorbeeld te zien van een model dat ik heb ontworpen. Het gaat hier om een toekomstige situatie voor een CRM (Customer Relation Management) systeem.

Nadat deze "andere" manier van denken geland was bij het management hebben we in samenwerking met de nieuwe opgezette Key Users verschillende RFI's (Request for information) opgesteld waarin we kritische vragen hebben gefilterd waaraan het nieuwe informatiesysteem moest voldoen. In verschillende leveranciers gesprekken hebben we deze RFI's als leidraad gebruikt om te bepalen welke leverancier paste bij de organisatie.HBO Opleiding Business IT & Management

Scriptie: Datakwaliteit analyse

Deze scriptie heb ik geschreven als afstudeeropdracht voor de hbo-opleiding ICT in de
richting van Business, IT en management aan de Haagse Hogeschool. De
afstudeeropdracht heb ik in het studiejaar 2017 uitgevoerd bij Roxit in Zoetermeer en Zwolle.

Roxit is een softwareproducent die werkt voor de publieke sector op het gebied van bouwen,
wonen, milieu, bodem, water en ruimtelijke ordening. De producten die Roxit levert, zorgen
ervoor dat vergunningverleners en handhavers hun werk kunnen uitvoeren.

Uiteindelijk heb ik deze scriptie afgesloten met een 8 als eindcijfer.

Klik hier om mijn scriptie te bekijken.


Whitepaper: Wordt leren makkelijker dankzij technologie?

Tijdens de minor Internet Marketing Tools hebben we de onderstaande Whitepaper geschreven.
Er wordt ingegaan op een stukje communicatie-psychologie, invloed van technologie, social networks en de consumentenbeleving van technologie.

Klik hier om de Whitepaper te bekijken


Magazine: Enterprise Architectuur

Tijdens mijn Business IT & Management opleiding hebben wij een artikel geschreven en gepubliceerd over enterprise architecture voor de gehele faculteit. Dit magazine ligt dus in de open ruimtes bij de haagse hogeschool zodat studenten kunnen lezen over enterprise architecture.

Het tot stand komen van dit magazine was een opdracht apart. We hebben met 20 studenten samengewerkt om het magazine kwalitatief zo hoog mogelijk te maken. Het onderdeel waar ons team aan heeft gewerkt is Enterprise Architectuur & Strategievorming en Dynamic Enterprise Architecture.

Klik hier om het Magazine te bekijkenVideo: BISL Framework

Binnen het vak Business information management hebben wij het BISL-Framework behandel wat bij Functioneel beheer wordt gebruikt. De werking van het BISL-Framework was nogal lastig te achterhalen en het duurde voor onze groep redelijk lang. Ik kwam er tevens achter dat er op internet weinig video informatie beschikbaar was. Hierdoor besloot ik een video te maken voor studenten als opstap naar het BISL-Framework.

Zie hieronder de video.

Intercultural Communication

In dit onderstaande korte rapport beschrijf ik mijn bijdrage aan een groepsopdracht voor interculturele communicatie. In dit document wordt beschreven welke taken ik heb uitgevoerd en hoe ik hierop terug kijk. Ook kunt u in deze reflectie lezen over het interview dat we hebben afgenomen met Duitse studenten. Er werd van ons verwacht de Dimenties van interculturele communicatie te kunnen toepassen op de duitse cultuur.

Klik hier om het rapport te bekijken

Portfolio Business IT & Management

Dit portfilio is geschreven na aanleiding van het leren reflecteren. We hebben op alle verschillende blokken gereflecteerd. Zo was het voor ons belangrijk de sterke punten te vermelden en ook de zwakke punten. Het was van belang een reeel beeld over jezelf te scheppen. Ook werdt er gevraagd leerdoelen en nog te verwerven competenties te beschrijven.

Klik hier om de reflectie van mijn opleiding te bekijken.


Presentatie: Organisational Change

Hier kunt u een presentatie inzien die wij gedurende het organisational change vak hebben gebruikt. Het gaat over 4 sleutels om change management vanuit de rol adviseur uit te voeren. Wij hebben zelf het hoorcollege gegeven.

Klik hier om de presentatie te bekijken.


MBO: ICT Netwerkbeheerder

Ronde om Texel 2011/2012

Ronde om Texel. De grootste catamaranrace ter wereld wordt altijd gehouden in Juni. Er komen gemiddeld circa 10.000 mensen op af en nog eens duizenden bij de Vuurtoren in Ouderschild. Gelukkig mochten wij van ROC Mondriaan de IT faciliteren van deze 34e ronde om Texel. Dit was een super leuke ervaring omdat ik pas in de 3e van het MBO werkzaam was en samen met 12 andere studenten bezig was met het organiseren van de IT voorziening op dit evenement.

De ICT ondersteuning speelt een belangrijke rol voor de organisatie, met name voor het relatiebeheer, de inschrijving, de uitslagen, de afmelding van zeilers en de parkeervergunningen. Mijn rol binnen het team was voornamelijk binnen de Infrastructuur. Daarin waren 8 netwerkservers actief via netwerkswitches, routers en 1680 meter bekabeling waarvan de gehele organisatie gebruik maakte. Daarnaast waren er 50 WIFI-verbindingen. De gehele operatie werd continu bewaakt door ons team.

De organisatie was enorm tevreden over de performance van het geheel. Wij en de docenten van het Mondriaan kunnen terugkijken op een zeer geslaagd en leerzaam event waarmee we echt een stuk theorie in praktijk hebben gebracht.

Klik hier om een volledig verslag over het faciliteren van de IT voorzieningen te bekijken.